Właściwość terytorialna

Komornik Magdalena Grzędzielska działa w granicach rewiru komorniczego, do którego przynależą poniższe miejscowości:
W II półroczu roku 2023 brak jest możliwości przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela – kancelaria przyjmuje sprawy egzekucyjne z rewiru.