Kontakt

  • ul. Andriollego 40/6, 05-400 Otwock
  • tel.: 022 719-50-22
  • fax.: 022 719-50-33
  • e-mail: otwock@komornik.pl

Kancelaria czynna:

  • poniedziałki 8:00 - 17:00
  • wtorek-czwartek 8:00-16:00
  • piątek 8:00-15:00

Godziny przyjęcia interesantów:

  • poniedziałki 9:00 - 17:00

Wnioski

W celu wszczęcia egzekucji należy złożyć prawidłowo wypełniony wniosek egzekucyjny wraz z oryginałem tytułu wykonawczego.
Wniosek powinien być wypełniony czytelnie, zawierać jak największą ilość danych:

  • umożliwiających identyfikację dłużnika – adres korespondencyjny, zameldowania, zamieszkania,PESEL, NIP, REGON, imiona rodziców;
  • informacje o zatrudnieniu dłużnika, jego majątku, miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, przysługujących mu prawach i wierzytelnościach;

W przypadku nieposiadania przez wierzyciela dostatecznych informacji na temat składników majątku dłużnika, wierzyciel może zamieścić we wniosku wpis „wg. ustaleń komornika”.

Należy również wskazać numer rachunku bankowego, na który przekazywane będą wyegzekwowane należności.

Prawidłowo wypełniony wniosek należy czytelnie podpisać.

Wzory wniosków do pobrania:

Oświadczenie o wyborze komornika

Wniosek egzekucyjny KMP

Wniosek egzekucyjny

Wniosek o eksmisje

Close Menu